Jesteś tutaj:

Rok: 2018

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający:

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PROSZOWICACH
UL. 3 MAJA 72
32-100 PROSZOWICE
TEL. 12 386 22 12

Więcej „Zaproszenie do złożenia oferty -Koordynator projektu” -” Sukces zależy od Ciebie””

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający:

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PROSZOWICACH
UL. 3 MAJA 72
32-100 PROSZOWICE
TEL. 12 386 22 12

Więcej „Zaproszenie do złożenia oferty Specjalisty ds. Monitoringu w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie””

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej „Zaproszenie do złożenia oferty „Specjalista ds. Indywidualnych Diagnoz Potrzeb w ramach projektu ”Sukces zależy od Ciebie””

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:

  • osoby zamieszkałe na terenie gminy  Proszowice
  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Więcej „Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach zaprasza do udziału w projekcie „Sukces zależy od Ciebie” UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! BEZPŁATNY!”

Do góry