Jesteś tutaj:

Miesiąc: październik 2018

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:

  • osoby zamieszkałe na terenie gminy  Proszowice
  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Więcej „Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach zaprasza do udziału w projekcie „Sukces zależy od Ciebie” UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! BEZPŁATNY!”

Do góry