Jesteś tutaj:

Rok: 2019

Szanowni Państwo,                                                  

Kończy się kolejny rok, w którym, realizowane są przedsięwzięcia
w ramach naszego projektu „Sukces zależy od Ciebie”.

Co działo się w tym okresie:

 • W projekcie uczestniczyło do tej pory w ramach dwóch rekrutacji 

prawie 40 mieszkańców Gminy Proszowice

 • Zorganizowano wsparcie psychologiczne w ilości prawie 270 godzin dla wszystkich Uczestników
 • Przeprowadzono warsztaty:
 • Komunikacja i współpraca w zespole
 • Zarzadzanie własną energią
 • Zarzadzanie czasem
 • Zarządzanie stresem
 • Zarzadzanie emocjami
 • Trening – DZIECKO W RODZINIE – komunikacji w rodzinie z elementami  pierwszej pomocy oraz warsztat: uzależnienia od mediów wśród dzieci i młodzieży
 • Przeprowadzono kurs: prawo jazdy kat. B
 • Dla Uczestników projektu wykonano 1300 zabiegów rehabilitacyjnych
 • Uczestnikom projektu przekazano wsparcie w postaci dodatkowej pomocy finansowej.

Ale przede wszystkim pomagano wszystkim uczestnikom poprzez bieżącą pracę socjalną z każdą z osób. Działania te były wykonywane przez Pracowników Socjalnych Ośrodka, aktywnie działających w projekcie.

Co obecnie i na przyszłość ?

Zachęcamy nowych uczestników do włączenia się w nasze działania. Rekrutacja trwa. Z początkiem przyszłego roku przewidujemy dla nich uruchomienie podobnego wsparcia jak dla pozostałych grup.

Więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacja zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAMAWIAJĄCY:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach

ul. 3 Maja 72

32-100 Proszowice

tel.: 12 386 22 12

Więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE Realizacja zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego realizacji zamówienia pn.: . Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Powodem unieważnienia jest niemożliwa do usunięcia wada postępowania: zamiast ilości zabiegów przewidzianych do realizacji w zakresie zamówienia, podano liczbę godzin dla zabiegów co wprowadziło w błąd oferentów

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie”, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

zostały wybrane oferty:

Warsztaty wyjazdowe  Marcin Szczuka  – poradnictwo psychologiczne Os. Gaj 28/11, 32-540 Trzebinia
Warsztaty stacjonarne Marcin Szczuka  – poradnictwo psychologiczne Os. Gaj 28/11, 32-540 Trzebinia
Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie””

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Proszowicach informuję, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. została wybrana oferta:

Grand&Resort Limba,

Kośne Hamry 15c, 34-520 Poronin

halina@limba-poronin.pl

Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach”

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pn. Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie”. Zamówienie prowadzone w ramach projektu: „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE-Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie”. Zamówienie prowadzone w ramach projektu: „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach.”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacja zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE-Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach”

Więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE-Organizacja i przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla sześciu uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie”, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, została wybrana oferta:

Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem dla sześciu uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie””

Do góry