Jesteś tutaj:

Miesiąc: lipiec 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacja zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAMAWIAJĄCY:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach

ul. 3 Maja 72

32-100 Proszowice

tel.: 12 386 22 12

Więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE Realizacja zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego realizacji zamówienia pn.: . Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Powodem unieważnienia jest niemożliwa do usunięcia wada postępowania: zamiast ilości zabiegów przewidzianych do realizacji w zakresie zamówienia, podano liczbę godzin dla zabiegów co wprowadziło w błąd oferentów

Do góry