Jesteś tutaj:

Miesiąc: styczeń 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacja zamówienia pn.: Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE Realizacja zamówienia pn.: Doradztwo zawodowe dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacja zamówienia pn.: Indywidualne pośrednictwo pracy dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE Realizacja zamówienia pn.: Indywidualne pośrednictwo pracy dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie””

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacja zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia komputerowego e-Citizen (e-Obywatel) z egzaminem, dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Proszowicach informuję, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W obydwu częściach zamówienia została wybrana oferta:

Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach”

W związku z niezgodnością formularz ofertowego i założeń zapytania ofertowego – niewłaściwy termin dla części 2 – w załączeniu znajdują się właściwe  dokumenty.

Więcej „Sprostowanie do -ZAPYTANIA OFERTOWEGO Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie”.”

Pytanie:

Bardzo proszę o informację na temat podziału na pokoje osób dorosłych i dzieci, ponieważ różne standardy pokoi przysługują określonej ilości osób.

Więcej „Wyjaśnienia do zapytania ofertowego -ZAPYTANIA OFERTOWEGO Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie”.”

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:

  • osoby zamieszkałe na terenie gminy  Proszowice
  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Więcej „Trwa rekrutacja do projektu – Sukces zależy od Ciebie”. III Edycja”

Do góry