Jesteś tutaj:

Rok: 2021

Projekt „Sukces zależy od Ciebie”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach 
w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejscko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Proszowicach informuję, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.:Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie”, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY -Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie”,”
Projekt „Sukces zależy od Ciebie”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach 
w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Proszowicach informuję, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.:Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie”, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach, projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Do realizacji zamówienia została wybrana oferta:

Ośrodek Wypoczynkowy „Limba” Rzadkosz Piotr, Kościane Hamry 15A, 34-520 Poronin

Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie””
Projekt „Sukces zależy od Ciebie”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach 
w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pn. Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie”. Zamówienie prowadzone w ramach projektu: „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

ZAMAWIAJĄCY:

Więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE -Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego treningu grupowego dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAMAWIAJĄCY:

Więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE -Organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego treningu grupowego dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach informuję że do realizacji zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych treningów aktywnego spędzania wolnego czasu dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie” projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, została wybrana oferta:

Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych treningów aktywnego spędzania wolnego czasu dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie””

ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt „Sukces zależy od Ciebie”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Na realizację zamówienia pn.: Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych treningów aktywnego spędzania wolnego czasu dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej „ZAPYTANIE OFERTOWE-Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych treningów aktywnego spędzania wolnego czasu dla uczestników projektu:”

Projekt „Sukces zależy od Ciebie”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Więcej „ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacja zamówienia pn.: Przeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej „ZAPYTANIE OFERTOWEPrzeprowadzenie usług rehabilitacji i fizjoterapii dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie””

Do góry