Wyjaśnienia do zapytania ofertowego -ZAPYTANIA OFERTOWEGO Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie”.

Pytanie:

Bardzo proszę o informację na temat podziału na pokoje osób dorosłych i dzieci, ponieważ różne standardy pokoi przysługują określonej ilości osób.

Dodatkowo proszę o informację w jakim wieku będą dzieci, którym mielibyśmy zapewnić opiekę, ponieważ taką usługę świadczymy dzieciom powyżej 5 roku życia.

Analizując Pana zapytanie zauważyłam również, że warunkiem złożenia oferty jest też obsługa ratownika na basenie. Informuję, że standardowo w naszej strefie Wellness nie ma ratownika.

Odpowiedź:

Informuję że:

  • w zakresie Zadania 1

Planowany rozkład pokoi to: 5 pokoi 2 osobowych, 8 pokoi 3 osobowych, 1 pokój 4 osobowy, 3 pokoje 1 osobowe. Zamawiający zastrzega, że ilość pokoi i ich wielkość może ulec zmianie. Rozkład osób w pokojach zostanie uzgodniony przez Zamawiającego i wybranego w postępowaniu Wykonawcę.

Wiek dzieci: 3 dzieci poniżej 2 lat, 6 dzieci w wieku 2-5 lat, pozostałe dzieci wieku od 5-16 lat.

  • w zakresie Zadania 2

Planowana ilość pokoi: 5 pokoi 2 osobowych, 3 pokoje 3 osobowe i 2 pokoje 1 osobowe. Zamawiający zastrzega, że ilość pokoi i ich wielkość może ulec zmianie. Rozkład osób w pokojach zostanie uzgodniony przez Zamawiającego i wybranego w postępowaniu Wykonawcę.

Wiek dzieci od 3,5 wzwyż.

  • Wykonawca ma obowiązek zapewnienia ratownika w zakresie 1 godziny dziennie – zgodnie z minimalnym okresem dostępu do basenu określonym w zapytaniu ofertowym.