Sprostowanie do -ZAPYTANIA OFERTOWEGO Usługa noclegowo gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie”.

W związku z niezgodnością formularz ofertowego i założeń zapytania ofertowego – niewłaściwy termin dla części 2 – w załączeniu znajdują się właściwe  dokumenty.

Mając to na uwadze Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23.01.2020 godzina 10.00.

Załączniki