ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-. Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz treningów indywidualnych i grupowych warsztatów kompetencji społecznych dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach informuję że do realizacji zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz treningów indywidualnych i grupowych warsztatów kompetencji społecznych dla uczestników projektu: „Sukces zależy od Ciebie” projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.,zostały wybrane oferty:

Część 1

Marcin Szczuka Poradnictwo Psychologiczne, os. Gaj 28/11 32-540 Trzebinia

Część 2

Marcin Szczuka Poradnictwo Psychologiczne, os. Gaj 28/11 32-540 Trzebinia

Część 3

Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracowania Psychologiczna, Słonowice 66, 28-500 Kazimierza Wielka

Część 4

Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracowania Psychologiczna, Słonowice 66, 28-500 Kazimierza Wielka

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły cztery oferty.  Oferty te spełniają wymagania zapytania ofertowego. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert zgodnie z formułami oceny, przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w oparciu o kryteria dotyczące poszczególnych części tj:

  • Część 1 – kryterium: cena 80pkt, doświadczenie 20pkt
  • Część 2 – kryterium: cena 80pkt, doświadczenie 20pkt
  • Część 3 – kryterium: cena 90pkt, doświadczenie 10pkt
  • Część 4 – kryterium: cena 80pkt, doświadczenie 20pkt

Część 1

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracowania Psychologiczna, Słonowice 66, 28-500 Kazimierza Wielka cena brutto: 77,46 pkt. doświadczenie – 20 pkt. II w kolejności
2. PRO-EDU Sp. j. D. Karmazyn R. Krokocki, ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice cena brutto: 58,14 pkt. doświadczenie – 20 pkt. III w kolejności
3. Innovaspal Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o., Al. Krakowska 137, 02-180 Warszawa cena brutto: 55,56 pkt. doświadczenie – 20 pkt. IV w kolejności
4. Marcin Szczuka Poradnictwo Psychologiczne, os. Gaj 28/11 32-540 Trzebinia cena brutto: 80,00 pkt. doświadczenie – 20 pkt. I w kolejności

Część 2

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracowania Psychologiczna, Słonowice 66, 28-500 Kazimierza Wielka cena brutto: 77,46 pkt. doświadczenie – 10 pkt. II w kolejności
2. Innovaspal Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o., Al. Krakowska 137, 02-180 Warszawa cena brutto: 53,63 pkt. doświadczenie – 20 pkt. III w kolejności
3. Marcin Szczuka Poradnictwo Psychologiczne, os. Gaj 28/11 32-540 Trzebinia cena brutto: 80,00 pkt. doświadczenie – 20 pkt. I w kolejności

Część 3

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracowania Psychologiczna, Słonowice 66, 28-500 Kazimierza Wielka cena brutto: 90,00 pkt. doświadczenie – 10 pkt. I w kolejności
2. Innovaspal Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o., Al. Krakowska 137, 02-180 Warszawa cena brutto: 47,55 pkt. doświadczenie – 10 pkt. III w kolejności
3. Marcin Szczuka Poradnictwo Psychologiczne, os. Gaj 28/11 32-540 Trzebinia cena brutto: 68,19 pkt. doświadczenie – 10 pkt. II w kolejności


Część 4

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1. Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracowania Psychologiczna, Słonowice 66, 28-500 Kazimierza Wielka cena brutto: 80,00 pkt. doświadczenie – 20 pkt. I w kolejności
2. PRO-EDU Sp. j. D. Karmazyn R. Krokocki, ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice cena brutto: 43,72 pkt. doświadczenie – 20 pkt. III w kolejności
3. Innovaspal Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o., Al. Krakowska 137, 02-180 Warszawa cena brutto: 74,96 pkt. doświadczenie – 20 pkt. III w kolejności

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że 4 spośród nich spełniają wszystkie wymagania dotyczące części 1 natomiast 3 spośród nich spełniają wszystkie wymagania dotyczące części 2-4 określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny: cena brutto oraz doświadczenie wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności do realizacji zadań wybrano następujące podmioty:

Część 1

Marcin Szczuka Poradnictwo Psychologiczne, os. Gaj 28/11 32-540 Trzebinia – 100 pkt.

Część 2

Marcin Szczuka Poradnictwo Psychologiczne, os. Gaj 28/11 32-540 Trzebinia – 100 pkt.

Część 3

Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracowania Psychologiczna, Słonowice 66, 28-500 Kazimierza Wielka – 100 pkt.

Część 4

Karolina Duniec PSYCHOGRAM Pracowania Psychologiczna, Słonowice 66, 28-500 Kazimierza Wielka – 100 pkt.