Jesteś tutaj:

Autor: Agata Miśkiewicz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Pełnienie funkcji Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb, w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach została wybrana oferta złożona przez:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Pełnienie funkcji Specjalisty ds. monitoringu, w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach została wybrana oferta złożona przez:

U

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Pełnienie funkcji koordynatora projektu „Sukces zależy od Ciebie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach została wybrana oferta złożona przez:

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający:

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PROSZOWICACH
UL. 3 MAJA 72
32-100 PROSZOWICE
TEL. 12 386 22 12

Więcej „Zaproszenie do złożenia oferty -Koordynator projektu” -” Sukces zależy od Ciebie””

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający:

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PROSZOWICACH
UL. 3 MAJA 72
32-100 PROSZOWICE
TEL. 12 386 22 12

Więcej „Zaproszenie do złożenia oferty Specjalisty ds. Monitoringu w ramach projektu „Sukces zależy od Ciebie””

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej „Zaproszenie do złożenia oferty „Specjalista ds. Indywidualnych Diagnoz Potrzeb w ramach projektu ”Sukces zależy od Ciebie””

Do góry